השער המפורסם באתרי מקנס.  בנייתו החלה ב-1697  ונקרא על שם הארכיטקט שבנה אותו.  השער בעל 3 כניסות, כשבמרכז נמצא השער המרכזי – דמוי פרסה ומעוטר בזליז.  כשכמעט הסתיימה בניית השער,
בא מולאי איסמעיל, המלך שהזמין את השער ושאל את אל מנסור, אם הוא יכול לבנות שער יפה ממנו, ענה "כן", בו במקום ערף את ראשו: כשהזמין מולאי איסמעיל את השער ביקש שיבנה לו
את השער הכי יפה. בנו של אל-מנסור, מולאי עבדאללה סיים את הבניה ב-1732.