בית הכנסת "סלאת לעזאמה" נמצא במלאח הישן של מרקש.  נבנה לאחר גירוש ספרד בשנת 1492. שמו: "לעזאמה" – המתבדלים או המבודלים כיוון, שיהודים שבאו מספרד, רצו להתפלל ולא קיבלו אותם כי סגנון התפילה שלהם היה שונה מה, שגרם לויכוחים ומחלוקת וכיוון, שלא היה להם היכן להתפלל, בנו להם בית כנסת וכינוהו: "לעזאמה – המתבדלים".
בית הכנסת שוכן  בבית  בו חצר פטיו וחדרי מגורים ובקומה השנייה חדרי לימוד.
כיום גרה משפחה מוסלמית ששומרת על המקום.