camels-at-the-kasbah-1623260-639x460
איית בן חדו
הוא כפר-מבוצר אותנטי  על צלע הר מהמאה ה-16. קסבה – מהמעוטרות  והשמורות ביותר במרוקו, כ-30 ק"מ מווארזאזת, על  הדרך בין הסהרה, מרקש וחופי האוקיינוס האטלנטי.

בניה זו נקראת  "קסור" – שהם בתי אדמה (בוץ) בנויים ומגובבים בצפיפות – אדריכלות דרום מרוקו והסהרה בהדרה האותנטי,  מוקפים חומות גבוהות שבפינותיהן מגדלי שמירה מצודה הגנתית.
הכפר אומץ על ידי הוליווד כאתר צילום סרטים שצולמו בתחומו כמו:  לורנס איש ערב, יהלום הנילוס, ישו איש נצרת, הפיתוי האחרון של ישו, גלדיאטור, אלכסנדר ועוד רבים אחרים.
הכפר הוכרז כאתר שימור מורשת עולמית על ידי אונסק"ו –
שרות הסעד של האומות המאוחדות  ב-1987, לכן האתר זוכה לשיפוץ  חיזוק ושחזור, לשמרו  ולהפוך אותו למוזיאון פתוח.  תנאי המחיה של תושבי הכפר הברברים הם לא קלים: אין מים
זורמים, מחסור בגשמים חשמל ותנאים בסיסיים למחיה במקום, מאידך זרם אלפי התיירים שמגיעים לכפר מידי יום מסייע לתושבים תנאי מחיה משופרים.
הביקור והטיפוס במרומי הקסבה שווה את המאמץ – הזדמנות לצפות בסגנון הבניה המגובב של הקסור מקרוב.