Archive for ספטמבר 8th, 2015

  • הסטוריה - מדינה

    סהרה המערבית

    למדבר סהרה  נושקות 11 מדינות בצפון אפריקה בהן מאוריטניה, מאלי, לוב, אלג'יריה, מצרים ומרוקו – מדבר סהרה, המדבר הגדול בעולם כ-9 מיליון קמ"ר שטחו. סהרה המערבית היא טריטוריה במחלוקת בין אלג'יריה מאוריטניה ומרוקו, שסיפחה אותה לשטחה ב-1979 וטוענת לריבונות עליה, מאז נסוגה ספרד ממנה לאחר מות פרנקו. תנועת הפוליסריו, התנועה לשחרור סהרה המערבית, שמונה כחצי …