Archive for ספטמבר 19th, 2015

  • יהודים

    הספינה "אגוז" – עליית היהודים ממרוקו

    כשהוקמה מדינת ישראל ב-1948  מנתה הקהילה היהודית במרוקו כ-265 אלף יהודים. בתקופה זו, כשהמאבק ללאומנות של העם המרוקני התגבר, התגברו גם הטרור, הרדיפה וההסתה נגד יהודים, ומצבם הורע: בתולדות יהדות מרוקו זכורים הפרעות ביהודי אוג'דה, שהתרחשו ביוני 1948 במהלכם נהרגו יהודים בהם ילדים, נשים ורב הקהילה. הקמת המדינה, עוררה התרגשות והפיחה תקווה, ועד 1956 כאשר מרוקו עדיין בחסות …